Skip to main content

Medzev Historie

Medzev is opgedeeld in Nizny (onder)Medzev en Vysny (boven)Medzev.
Het is in de vroege middeleeuwen gesticht door Karpaten Duitsers.
Die zijn hier naar toegehaald door de toenmalige vorst, nadat een epidemie meer dan 60% van de lokale bevolking het leven had gekost.

De voertaal was tot aan de 2e wereldoorlog dan ook mantakisch (duits dialect).
Na het einde van de 2e wereldoorlog werden burgers met een duitse naam liever geweerd.
Velen zijn toen ook (na honderden jaren!) vertrokken naar vele andere landen in de wereld.
Er komen heden ten dage echter nog steeds vele duitse voor- en achternamen voor in de dorpen.
Het kan dus zomaar gebeuren dat je twee Slowaken tegen elkaar hoort kletsen in het karapaten-duits!!

Hamor_01

Hamor_02

Het dorp heeft nog vele handwerklieden. De bekendste daarvan vormt de ‘Hamor'.
Men heeft hier een rijke traditie met ijzersmeden.
Er is onder in het dal nog een volledig operationele smederij volgens deze traditie.
Een bezoek hieraan is zeker de moeite waard.
Tevens kent men een museum omtrent dit onderwerp.